Іспит на знання державної мови складається з письмової та усної частин – рішення уряду